หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
พระประธาน

ดูรูป
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อื่นๆ

 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง   0.8    นิ้ว  กว้าง   0.8    นิ้ว
 ยาว    1.2    นิ้ว  ยาว    1.3    นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a3020001  รหัส 2a3020002
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง    1     นิ้ว
 ยาว    1.4    นิ้ว  ยาว    1.5    นิ้ว
 หนา    0.1    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a3020003  รหัส 2a3020004
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
 กว้าง   0.8    นิ้ว  กว้าง   0.75    นิ้ว
 ยาว    1.1    นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา     0.1     นิ้ว
 รหัส 2a3020005  รหัส 2a3020006
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.9    นิ้ว
 ยาว    1.4    นิ้ว  ยาว    1.4    นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a3020007  รหัส 2a3020008
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง    0.8    นิ้ว  กว้าง    0.8    นิ้ว
 ยาว     1.4     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.15    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a3020009  รหัส 2a3020010
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.9    นิ้ว
 ยาว    1.4    นิ้ว  ยาว    1.4    นิ้ว
 หนา    0.1    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a3020011  รหัส 2a3020012
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง    0.9    นิ้ว
 ยาว    1.4    นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a3020013  รหัส 2a3020014
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020015  รหัส 2a3020016
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 1.1 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020017  รหัส 2a3020018
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020019  รหัส 2a3020020
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3020021  รหัส 2a3020022
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3020023  รหัส 2a3020024
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3020025  รหัส 2a3020026
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020027  รหัส 2a3020028
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020029  รหัส 2a3020030
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020031  รหัส 2a3020032
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020033  รหัส 2a3020034
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020035  รหัส 2a3020036
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020037  รหัส 2a3020038
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020039  รหัส 2a3020040
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3020041  รหัส 2a3020042
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020043  รหัส 2a3020044
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020045  รหัส 2a3020046
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020047  รหัส 2a3020048
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020049  รหัส 2a3020050
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020051  รหัส 2a3020052
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020053  รหัส 2a3020054
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020055  รหัส 2a3020056
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020057  รหัส 2a3020058
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020059  รหัส 2a3020060
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020061  รหัส 2a3020062
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020063  รหัส 2a3020064
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020065  รหัส 2a3020066
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020067  รหัส 2a3020068
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020069  รหัส 2a3020070
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3020071  รหัส 2a3020072
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020073  รหัส 2a3020074
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3020075  รหัส 2a3020076
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3020077  รหัส 2a3020078
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020079  รหัส 2a3020080
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020081  รหัส 2a3020082
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020083  รหัส 2a3020084
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020085  รหัส 2a3020086
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020087  รหัส 2a3020088
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3020089  รหัส 2a3020090
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020091  รหัส 2a3020092
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020093  รหัส 2a3020094
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020095  รหัส 2a3020096
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3020097  รหัส 2a3020098
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3020099  รหัส 2a3020100