หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

พระสมเด็จ บางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ

ดูรูป
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
• พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อื่นๆ

 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.75 นิ้ว
 ยาว 1.25 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050001  รหัส 2a3050002
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหูู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050003  รหัส 2a3050004
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหูู
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050005  รหัส 2a3050006
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050007  รหัส 2a3050008
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050009  รหัส 2a3050010
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050011  รหัส 2a3050012
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.2 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050013  รหัส 2a3050014
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050015  รหัส 2a3050016
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.25 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050017  รหัส 2a3050018
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.25 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2a3050019  รหัส 2a3050020
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3050021  รหัส 2a3050022
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050023  รหัส 2a3050024
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.25 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050025  รหัส 2a3050026
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050027  รหัส 2a3050028
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a3050029  รหัส 2a3050030
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050031  รหัส 2a3050032
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050033  รหัส 2a3050034
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050035  รหัส 2a3050036
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050037  รหัส 2a3050038
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050039  รหัส 2a3050040
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2a3050041  รหัส 2a3050042
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.25 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050043  รหัส 2a3050044
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050045  รหัส 2a3050046
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050047  รหัส 2a3050048
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
 พระสมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.3 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a3050049  รหัส 2a3050050